Antwoord op uw vragen over werk en recht

Marieke Sanders en Chantall Sellmeijer hebben jarenlange ervaring als arbeidsrecht advocaten.

Welke proeftijd mag ik met mijn werknemers afspreken?

Wat wordt onder een proeftijd verstaan?

Een proeftijd stelt de werkgever en de werknemer in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. De werkgever krijgt gedurende deze periode de kans om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer binnen het bedrijf past. Ook de werknemer kan gedurende de proeftijd nagaan of hij op zijn plaats zit.

Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De normale opzeggingsregels gelden niet. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een ontslagvergunning aan te vragen en er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Bepaalde opzegverboden gelden niet – zoals het opzegverbod tijdens ziekte. Een aantal andere tegen discriminatie gerichte opzegverboden geldt wel gewoon.

De regeling van de proeftijd is in het Burgerlijk Wetboek (“BW”) verdeeld over twee artikelen. De eisen waaraan een proeftijdbeding dient te voldoen om rechtsgeldig te zijn, zijn opgenomen in artikel 7:652 BW. De regels met betrekking tot opzegging gedurende de proeftijd zijn opgenomen in artikel 7:676 BW (uit het gedeelte van het wetboek dat gaat over het einde van de arbeidsovereenkomst).

Wat is de maximale proeftijd?

De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De verschillende maximale duren zijn in de wet vermeld, namelijk voor:

  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die zijn aangegaan voor een periode korter dan 2 jaar: maximaal één maand proeftijd;
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die zijn aangegaan voor twee jaar of langer: maximaal twee maanden proeftijd;
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, waarbij de einddatum niet is gesteld op een kalenderdatum (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten aangegaan voor de duur van een project of de duur van de ziekte van een andere werknemer): maximaal één maand proeftijd;
  • arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd: maximaal twee maanden proeftijd.

Van de maximale duren genoemd onder 1 en 3 kan slechts bij CAO ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Bij CAO kan de maximale proeftijd van één maand worden verlengd tot twee maanden.

Een kortere proeftijd mag wel worden overeengekomen. In alle gevallen geldt dat de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk dient te zijn.

Download e-book: ontslagrecht, relatiebeding, arbeidsconflict, etc.

Tags: , , ,

Categorie: Proeftijd